Parki Narodowe

Park Narodowy Bory Tucholskie

Położony jest na Pojezierzu Pomorskim na obszarze zlewni rzeki Brdy. Urzeka bogactwem dzikiej przyrody, wciąż jeszcze nie w pełni odkrytej przez turystów. Największe powierzchnie zajmują bory sosnowe, pomiędzy nimi podziwiać można skupiska cisów, malownicze doliny Brdy i Wdy, a także piękne jeziora. Jednym z najbardziej urokliwych jezior w Borach Tucholskich jest jezioro Charzykowskie. Od kilku lat jego wschodni brzeg leży w granicach tego niewielkiego pod względem powierzchni parku narodowego. To raj dla żeglarzy, rybaków i innych miłośników wody.

Symbolem parku jest głuszec na sośnie.

Flora: specyficzna flora naczyniowa złożona z wielu rzadkich i reliktowych gatunków roślin, dominują zespoły roślinności wodnej, w mniejszym stopniu mszarnej i leśnej

Fauna: tracz, puchacz, nurogęś, bielik, zimorodek, żuraw, gągoł, rzęsorki, nietoperze, wydra, bóbr.

Powierzchnia: 4789 ha

Testy IQ